33. základní škola Plzeň

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Naše škola Život školy

Informace o stravování

Email Tisk PDF

Od 1.1.2015 jsou stanoveny ceny obědů dle novely vyhlášky 107/2008

Cena oběda pro žáky

7 - 10 let 24,- Kč
11 - 14 let 26,- Kč
15 a více let 28,- Kč


Do věkových skupin se žáci zařazují na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku. Tzn. Pokud žák dosáhne 15. roku např. v červnu, musí být již zařazen do skupiny 15 a více let.


Placení obědů:
Pro majitele účtů vedených u České spořitelny / sporožirové účty/:
Již v průběhu měsíce června lze zadat souhlas k inkasu na měsíc srpen ve prospěch sběrného účtu č. 100 182 091. Záloha na měsíc září 2016 bude splatná k 23.8.2016.
Je proto bezpodmínečně nutné přinést potvrzenou přihlášku ke stravování nejpozději do 24.6.2016 (nebo vhoďte potvrzenou přihlášku do schránky u ŠJ do konce července). Částku na inkaso zadejte 700,- Kč.

Pro majitele běžných účtů u všech peněžních ústavů kromě ČS:
Již v průběhu měsíce června lze zadat souhlas k inkasu na měsíc srpen ve prospěch účtu 201 37 311/ 0100 vedeného u Komerční banky. Záloha na měsíc září 2016
bude splatná k 23.8.2016. Je proto bezpodmínečně nutné přinést potvrzenou přihlášku ke stravování nejdéle do 24.6.2016 ( nebo vhoďte potvrzenou přihlášku do schránky u ŠJ do konce července). Částku na inkaso zadejte 700,- Kč.

Hotovostní platby nejsou povoleny! Ve vyjímečných případech lze provézt platbu hotovostním vkladem na účet ŠJ u Komerční banky. Tato platba může být provedena pouze po dohodě s vedoucí ŠJ – musí Vám být přidělen variabilní symbol kvůli správné identifikaci platby. Hotovostní vklady na účet jsou bankou zpoplatněny částkou cca 50,-Kč/ jeden vklad.

Obědy je nutné odhlašovat na tel. čísle 378027415 vždy 48 hodin předem. V případě nemoci Vám oběd na stávající den nelze odhlásit, ale je možno si ho od 11 – 11.30 hod. odebrat v jídlonosičích domů. Další dny je nutné odhlásit.
V případě náhlého onemocnění mimoplzeňských dětí je možné odhlásit oběd ráno do 6 hod. na tel. záznamník.
Vyplněné přihlášky ke stravování doručte do ŠJ nebo do školy během měsíce června, dále pak od 15.8.2016.

Po zapsání Vašeho dítěte mu bude přidělena karta, jejíž cena činí 40,- Kč.
Při ztrátě nebo znehodnocení je nutné kartu vždy znovu zakoupit.
Bez karty bude zaplacený oběd strávníkovi vydán až po zjištění platby stravného u ved. ŠJ.

 

Online aplikace

Podporují nás


Kontakty

Spolupracujeme

Statistika webu

Členové : 21
Obsah : 511
Odkazy : 6
Počet zobrazení článků : 5131367