Dny vědy a techniky

Neděle, 26 Září 2010 21:05 Mgr. Světlana Markvartová
Tisk

V pátek 18. září 2010 se naše třída 7.A zúčastnila Dnů vědy a techniky. Je to vlastně festival pro chytré hlavy, který pořádá Západočeská univerzita v Plzni a statutární město Plzeň. Letos už to byl jubilejní 5. ročník.

Věda nás baví! Takto jsme si mohli ověřit na různých stanovištích na náměstí republiky a v KOpeckého sadech. pracovali jsme ve skupinkách, experimentovali, vyráběli si vlastní elektřínu, ovládali roboty, rakety, hráli na komorní lahvový orchestr,ověřili si své znalosti o látkách ve skupenství tuhém, plynném a kapalném.

Zkrátka, každý z nás se opravdu celé dopoledne bavil.