33. základní škola Plzeň

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Naše škola Školní družina a klub Články z našich akcí
Školní družina a klub

Hornický Mikuláš ve štole Prokop

Email Tisk PDF

Dne 4. 12. 2014 se 45 prvňáčků vypravilo na výlet za Mikulášem, čertem a andělem do školy Prokop ve Stříbře. Už cestou se děti dozvěděly něco z historie svátku sv. Mikuláše a pak už jen s napětím očekávaly, co je ve staré štole, kde se dříve těžilo stříbro, vlastně čeká. Na místě se děti rozdělily na dvě menší skupiny a tajemná prohlídka podzemí mohla začít. Na cestu chodbou svítily jen zapálené svíčky, a proto obavy některých dětí začínaly sílit a netrpělivě očekávaly Mikuláše a jeho pomocníky. Netrvalo dlouho a v jeskyni se všichni objevili. Mikuláš měl u sebe seznam všech hříšných duší, které za ním přijely, z čehož byli mnozí překvapeni. Po přečtení hříchů i dobrých skutků byl každý po zásluze odměněn a všichni si odnesli balíček plný dobrot. Na konci cesty ze štoly dostali všichni na ruku čertovské razítko, aby jim doma věřili, že u Mikuláše a Čerta opravdu byli. Radost jsme měli také z toho, že si nikoho čerti v pekle nenechali a všichni se šťastní a spokojení vrátili domů.

 

Plavání rodiče s dětmi

Email Tisk PDF

V listopadu 2014 se uskutečnila již tradiční akce ŠK, ŠD a učitelů plavání – víkendové plavání a hry ve vodě ve školním bazénu. Celkově využilo možnost zdarma si zaplavat a seznámit se s naším školním bazénem okolo 100 dětí a rodičů.

 

Knihovna

Email Tisk PDF

V listopadu navštívilo 6. oddělení školní družiny městskou knihovnu v M-klubu ve Skvrňanech. Byl zde pro nás připraven hodinový program týkající se celoročního projektu školní družiny – Plzeň 2015. Pan Albrecht děti seznámil mimo jiné také s historií Plzně. S využitím výpočetní techniky si děti mohli prohlídnout historické centrum Plzně, náměstí Republiky s historickými budovami. Dále v úryvcích z knih děti poznávali známé osobnosti spjaté s Plzní, např. Trnka, Skupa…

Aktualizováno Středa, 25 Únor 2015 10:27
 

Sporťáček

Email Tisk PDF

Dne v úterý 18. 11. 2014 přišli předškoláčci z 61. a 70. MŠ. Byl pro ně připraven program v tělocvičně, kde se seznámili s novými sporty a mohli si vyzkoušet, co sami už umí. Nejvíce je bavila vybíjená a soutěžení v družstvech, kde překonávali opičí dráhu. Dětem se sportování líbilo a všichni byli velice šikovní.

Aktualizováno Pondělí, 12 Leden 2015 10:30
 

Dopraváček

Email Tisk PDF

V průběhu září a října se postupně 89 dětí z 16., 49. a 63. MŠ zúčastnilo dopravní výchovy na našem dopravním hřišti.

Děti jsme si pokaždé rozdělili na 2 skupiny a pro každou z nich jsme připravili zajímavou činnost, při které se hravou formou seznámily s pravidly silničního provozu a bezpečným pohybem po pozemních komunikacích. Na interaktivní tabuli děti viděly program „ Vidět a být viděn “, kde se dozvěděly, jak je důležité, být při pobytu venku řádně a viditelně označen. Na hřišti si potom vyzkoušely jízdu na koloběžkách podle pravidel BESIP. Některé děti se na chvíli staly chodci, kteří musí pravidla dodržovat také.

I přes nepřízeň počasí se Dopraváček vydařil a všichni si kromě získaných vědomostí odnesli také zajímavé pracovní listy, které si po návratu do MŠ mohli společně vyplnit.

Při všech termínech s námi spolupracovala pí V. Ircingová, která na dopravním hřišti vyučuje dopravní výchovu.

Aktualizováno Úterý, 25 Listopad 2014 08:04
 

Ukončení celoročního projektu Školní družiny

Email Tisk PDF

Celoroční projekt o integrovaném záchranném systému v ČR „Malý záchranář“ završila družina vyhodnocením výtvarné soutěže věnované právě tomuto tématu. Děti mohly kreslit samostatně nebo ve dvojicích. Porota složená ze všech vychovatelek ŠD vybrala tři nejlepší výkresy z každé kategorie. Děti se snažily, volba nejlepších byla tedy velice obtížná. Všem zúčastněným dětem děkujeme a vítězům gratulujeme! Vítězné obrázky jsou vystavené v chodbě I. stupně naší školy.

Aktualizováno Pátek, 27 Červen 2014 07:19
 


Strana 6 z 16

Online aplikace

Podporují nás


Kontakty

Spolupracujeme