33. základní škola Plzeň

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
Naše škola Výchovný poradce

Výchovný poradce

Email Tisk PDF

Mgr. Bernardetta Fialová (II. stupeň) - Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript tel: 378 027 413

 • Konzultační hodiny v pondělí od 9.00 do 10.00 hodin, popř. kdykoliv  po předchozí domluvě

 

Mgr. Pavlína Abrahamová (I. stupeň) -  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript tel: 378 027 407

 • Konzultační hodiny v pondělí a středa 14:00 - 15:00, popř. kdykoliv  po předchozí domluvě

Výchovné poradenství zahrnuje tyto oblasti:

 • Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Spolupráce s třídními učiteli při řešení výchovných i vzdělávacích problémů
 • Poradenství k volbě povolání
 • Spolupráce s organizacemi

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 • Orientační šetření žáků, jejichž vzdělávání a vývoj vyžadují zvláštní pozornost na základě informací od třídních učitelů, popř. jiných pedagogických pracovníků školy; příprava návrhů na další péči o tyto žáky
 • Zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve spolupráci s Pedagogicko psychologickou poradnou Plzeň-město
 • Koordinace poradenských služeb poskytovaných žákům školou a školskými poradenskými zařízeními
 • Příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Pomoc třídním učitelům s tvorbou tzv. Plánu pedagogické podpory

Spolupráce s třídními učiteli při řešení výchovných i vzdělávacích problémů

 • Společné jednání se zákonnými zástupci žáka, tj.žádost o pomoc při řešení vzniklého problému
 • Svolání výchovné komise v případě závažných  provinění se proti školnímu řádu nebo opakujících se prohřešků
 • Jednání s organizacemi zabývajícími se péčí o děti a mladistvé

Poradenství k volbě povolání

 • Informace o oborech vzdělávání a jednotlivých profesích
 • Informace o vzdělávací nabídce středních škol a učilišť Plzeňského kraje
 • Informační a poradenská činnost pro žáky a jejich rodiče
 • Informace o přijímacím řízení
 • Seznámení s informačními zdroji k volbě dalšího vzdělávání
 • Spolupráce s třídními učiteli vycházejících žáků

Spolupráce s organizacemi

 • Pedagogicko psychologická poradna Plzeň-město, SPC
 • Středisko výchovné péče
 • Orgány péče o dítě
 • Policie ČR
 • IPS Úřadu práce Plzeň-město

 

PUBLIKACE ČÍM BUDU 2022-2023 KE STAŽENÍ

Aktualizováno Úterý, 07 Prosinec 2021 08:19  

Online aplikace

Podporují nás


Kontakty

Spolupracujeme